I wish

סדרה מאת רעות דפנא

אין דבר חשוב יותר ממשפחה, לטוב ולרע, אנו חולקים את אותו הדם, הם חלק ממי שאני, מהאמת הפנימית שלי, אמונותיי ודרך מחשבתי, המשפחה היא הגרעין של אישיותי הבנויה על הדברים שרכשתי בבית, היא חלק מגופי, היא האהבה הראשונית והטהורה ביותר. הם אלה שבנו אותי, שתמכו ועיצבו, לפעמים אכזבו ופגעו, אך גם החוויות הקשות איתם התמודדתי הפכו אותי בסופו של דבר לאדם טוב יותר, שלם יותר. מכל אחד מבני משפחתי למדתי משהו על עצמי ויש בי חלקים מכל אחד מהם.

הקשר למיתולוגיה היוונית נוצר תוך כדי מהלך היצירה.
הטכניקה בה בחרתי לעבוד היא איטית וסבלנית ומאפשרת תהליך

תרפויטי. בעבודת הגמר שלי בחרתי לעסוק בדבר הקרוב אלי ביותר- המשפחה שלי.
החלטתי לצייר בטכניקה של אבקת פחם עם מכחולים על נייר. בגודל של 150X200 ס"מ.
לכל אחד מבני משפחתי יש קווים המאפיינים אותו ובחרתי ללכת "הפוך על הפוך" ולהציב אותם בתנוחות המנוגדות לאופיים, מתוך משאלה שתנוחה זו תביא כל אחד מאיתנו לאיזון.