כללי –

 1. תקנון זה הנו התקנון של האתר הרשמי של האמנית רעות דפנא (להלן: "האתר") המופעל על ידי רעות דפנא, ע.מ _______40558975___, שכתובתה קיבוץ מעוז חיים, ישראל (להלן: "הנהלת האתר" ו/או "המפעילה" ו/או "האמנית"). כל שימוש באתר מהווה הסכמה לתקנון זה, על התנאים וההגבלות הכלולים בו.
 2. התקנון הנ"ל עשוי להשתנות בהתאם למדיניות הנהלת האתר, ועל כן חלה על המשתמש חובה להתעדכן בתקנון בכל כניסה לאתר. גלישה באתר ו/או שימוש בו מכל סוג, כמוהם כהסכמה לתנאי התקנון והתחייבות לפעול על פיהם. מובהר כי התקנון מהווה הסכמה משפטית מחייבת לכל דבר ועניין ומחייב את המשתמש על כל שימושיו באתר.
 3. תקנון זה נכתב בלשות נקבה לשם הנוחות בלבד, אולם הוא מתייחס לכל המגדרים והמינים באופן שווה.
 4. השירותים הניתנים והמתקבלים באמצעות האתר כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה.
 5. כל פעולה שתתבצע באתר ע"י הלקוחה היא הצהרה מצד הלקוח כי קראה את הוראות תקנון זה, הבינה אותן כלשונן והסכימה להן. מכאן, שהתקנון הוא חוזה מחייב בין כל משתמשת באתר לבין הנהלת האתר.
 6. הנהלת האתר אינה אחראית על נזקים פיזיים או כספיים או כל נזק אחר שנגרמו או עלולים היו להיגרם ללקוחה ו/או למשתמשת באתר במהלך הגלישה באתר ו/או בעקבות קבלת המוצרים ו/או בעקבות השימוש במוצרים.
 7. הנהלת האתר מסירה מעליה כל אחריות מהתכנים הנכתבים באתר או מהשימוש בהם והשלכותיהם.

השירותים –

 1. האתר הוא האתר הרשמי של האמנית רעות דפנא. האתר הוא אתר תדמית וכן אתר מכירות, בו ניתן להזמין מעבודותיה של האמנית (להלן: "המוצר").
 2. את העבודות המפורסמות באתר ניתן להזמין באמצעות המערכת המאפשרת הזמנת עבודות באתר.
 3. המחירים המפורסמים באתר כוללים מע"מ כדין.
 4. לכל מחיר של כל עבודה תתווסף עלות משלוח ואריזה בסך 50 ₪ כולל מע"מ כדין. המשלוח – מגיע עד לבית הלקוחה.
 5. ניתן לבחור לאסוף את המוצרים מקיבוץ מעוז חיים – בתיאום מראש.
 6. המוצרים המסופקים ע"י האתר הם טובין המצויים באריזתם המקורית, כאמור בפרט 4 לתוספת לתקנות הגנת הצרכן, התשע"א, 2010.
 7. התשלום על ההזמנות יתבצע באמצעות שירותי הסליקה של UPAY, ובעצם ביצוע ההזמנה והתשלום הלקוחה מצהירה כי היא קראה את הוראות התקנון של UPAY, הבינה אותן כלשונן והסכימה להן.
 8. הוסכם בין הנהלת האתר לבין הלקוחה כי כל טענה לעניין ביצוע סליקה ו/או כל תשלום ו/או כל פעולה שתיעשה באמצעות UPAY תידון בין הלקוחה לבין UPAY ישירות וכי אין להנהלת האתר כל אחריות להתנהלות של UPAY עצמה מול הלקוחה.
 9. הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות לתמחר כל מוצר הנמכר באתר באופן קבוע ו/או באופן חד פעמי ו/או באופן זמני, להפסיק למכור מוצר מכל סוג שהוא, להוסיף למכירה מוצר מכל סוג שהוא, להכריז על תמחור בפורמט של "מבצע" ו/או "הטבה" והכל בהתאם לשיקולי הנהלת האתר בלבד.
 10. המוצרים נמכרים לפי מהדורות ממוספרות ומוגבלות. להנהלת האתר ולאמנית שמורה הזכות לייצר סדרות חדשות, להרחיב מהדורות מוגבלות, להוסיף פריטים לכל מהדורה ו/או לגרוע פריטים ממהדורה, והכל בהתאם לשיקולים פנימיים, ולמשתמשת באתר לא תהיה כל עילה לטענה בעניין זה.
 11. עם זאת, הדפסים ע"פ מהדורות יהיו חתומים בכתב יד ומתוארכים, ולאחר שיימכר הפריט האחרון מכל מהדורה – לא ייצאו מהדורות נוספות של אותם פריטים בדיוק.
 12. כל בת אדם רשאית להשתמש באתר ולגלוש בו, ואולם הזמנת מוצרים מן האתר תתאפשר רק למי שברשותה כרטיס אשראי תקף.
 13. קטינה המבצעת פעולות באתר תיחשב כקטינה אשר קיבלה את רשות נציגיה כאמור בסעיף 6א לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב, 1962.
 14. הזמנת מוצר מהאתר מחייבת מסירת כתובת מגורים תקפה, כתובת דואר אלקטרוני תקפה ומספר טלפון תקף. במועד מסירת פרטים אלה, הלקוחה תוכל להצהיר כי היא מביעה הסכמתה להירשם לניוזלטר או שירותי קבלת מידע מכל סוג שהוא מטעם האמנית בלבד, ובמידה שאכן הצהירה כך, עומדות לה כל הזכויות לבקש הסרה מרשימת הדיוור הנ"ל.
 15. המוצרים לא מגיעים ממוסגרים ואולם ניתן לקבל ייעוץ לא מחייב מהאמנית לעניין מסגור. יובהר כי מדובר בייעוץ בלבד והוא אינו מחייב את הלקוחה ו/או את האמנית.

ביטולים ושינוי סוגי השירותים –

 1. מדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים באתר היא בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א, 2010, ובהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א, 1981.
 2. ביטול הזמנה שבוצעה באתר יתאפשר עד 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה, בכפוף לכך כי ההזמנה לא יצאה לשילוח. ביטול באופן הנ"ל לא יישא עלות דמי ביטול.
 3. ביטול הזמנה שיצאה לשילוח יישא עלות דמי ביטול בסך 100 ₪ כולל מע"מ כדין.
 4. ביטול הזמנה שיצאה לשילוח תחייב את הלקוחה לפעול להשבת המוצר ברגע שיתקבל אצלה – ועלויות השילוח יחולו עליה – כשהשילוח יתבצע באותה השיטה שבה המוצר הגיע לבית הלקוחה, והכל בהתאם להוראות סעיף 14ה(ב)(2) וכן הוראות סעיף 14ו לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א, 1981.
 5. יובהר כי כל פגיעה במוצר ו/או פתיחת אריזתו המקורית – דינם כוויתור על זכויות הביטול המוקנות ללקוחה.
 6. לקוחה שתבטל הזמנתה תזוכה בהתאם להוראות תקנה 3(א) לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א, 2010.
 7. המוצרים יהיו מוכנים לשילוח בתוך 21 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה, ואולם ייתכן שהשילוח יתבצע במועד מוקדם יותר מהנקוב בסעיף זה.
 8. מובהר בזאת ללקוחה כי ייתכן שמוצר שהזמינה לא יהיה זמין לאספקה במועד הצפוי. האתר רשאי לדחות מועד אספקה ככל שהוסכם על כזה בהתראה של 12 שעות מראש לפחות, וללקוחה לא תעמוד כל טענה כלפי האתר במקרה דנן.
 9. מדיניות המשלוחים של האתר כפופה למצב הבטחוני וייתכנו יישובים שאליהם לא ניתן יהיה לבצע שילוחים.
 10. הודעה על ביטול עסקה מצד הנהלת האתר תימסר למשתמשת כדין, והנהלת האתר תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המשתמשת או תשיב לה כל סכום ששולם בגין המוצרים, ככל ששולם כזה, והכל בהתאם להוראות סעיף זה בתקנון.
 11. יובהר כי מאחר שמדובר במשלוח עד לבית הלקוחה – חובה על הלקוחה להזין כתובת מדויקת ונכונה ומספר טלפון פעיל ונכון במועד ביצוע ההזמנה, ואחריות זו היא אחריות המוטלת על הלקוחה בלבד, וללקוחה לא תעמוד שום טענה כלפי הנהלת האתר בכל הקשור לעניין זה.

אבטחת מידע, פרטיות וקניין רוחני – 

 1. הנהלת האתר ונותני השירותים השונים להנהלת האתר, רשאיות להשתמש במידע שמוסרת הלקוחה במועד ההזמנה המבוצעת באתר, על מנת לספק ללקוחה את השירותים הנדרשים.
 2. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות ולא יועבר לצד שלישי ללא אישור מפורש מהלקוח.
 3. הנהלת האתר מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע"י המשתמשות אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר המכירות ובהתאם לכל דין.
 4. באמצעות לחיצה על כפתור "שלח" במועד ההזמנה, אני מאשרת בחתימתי את הטופס ואת תנאיו.
 5. האתר מאובטח באמצעות שימוש באמצעי אבטחה מתקדמים שמטרתם להבטיח שימוש תקין וגלישה בטוחה באתר, וכן לשמור על פרטיות המשתמשים. כל המשתמשת באתר ובשירותיו מתחייבת כי לא תעשה כל פעילות שיש בה כדי לשבש את פעילות האתר, גניבת מידע על משתמשות אחרות ופריצה של מנגנוני האבטחה של האתר.
 6. במקרה של שימוש לרעה, הנהלת האתר תפעל נגד כל פעילות בכל דרך חוקית אשר תעמוד לרשותה לרבות חסימת המשתמש מגישה לאתר ונקיטת הליכים משפטיים נגד המשתמשת באם תפעל כאמור.
 7. כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות יוצרים, זכויות הפצה, סודות מסחריים, סימני המסחר וכל הקניין הרוחני מכל סוג שהוא, הן בנוגע לעיצוב ועמוד האתר, הן באשר לתכנים המופיעים בו, הינן רכושה הבלעדי של הנהלת האתר.
 8. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מהאתר, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם הנהלת האתר.
 9. זכויות היוצרים של כל המוצרים הנמכרים באתר הן בלעדיות לאמנית, וכל רוכשת של מוצרים אלה מתחייבת בעצם הרכישה לשמור על המוצרים, לא להשחית אותם, לא לפגוע בתצורתם המקורית, לא לשנות את צורתם, לא להעתיק אותם, לא לשכפל אותם, לא לסחור בהעתקיהם למטרות מסחריות והכל בהתאם להוראות חוק זכויות יוצרים, התשס"ח, 2007.
 10. למען הסר ספק יובהר כי רכישת המוצר לא מקנה את זכויות היוצרים עליו לרוכשת, ואלה יישארו של האמנית.

דין וסמכות שיפוט –

 1. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד.
 2. לבית המשפט המוסמך עניינית במחוז הצפון תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.